Generelle vilkår

 1. Generelt

Stabenfeldt Digital tilbyr en abonnementstjeneste som gir brukere tilgang til en app der de kan lese innholdet i magasinene og spille lærerike spill (henholdsvis en «tjeneste» og flere «tjenester») som til enhver tid er tilgjengelig i ulike varianter og som tilbys via appene «Penny & Friends», «GIRL:IT» og «Kickerz» (heretter «appene») og hjemmesiden www.stabenfeldtdigital.no (heretter «hjemmesiden»). Disse generelle vilkårene utgjør en avtale mellom deg og Stabenfeldt Digital vedrørende bruk av tjenestene. For å få tilgang til tjenestene må du samtykke til å følge disse generelle vilkårene. Ved å opprette en brukerkonto godkjenner du at du er underlagt disse generelle vilkårene.

 1. Aldersgrense

For å godta disse generelle vilkårene og få tilgang til Stabenfeldt Digitals tjenester må du ha fylt 18 år eller ha tillatelse fra foreldre/foresatte.

 1. Registrering av brukerkonto

For å benytte innholdet i tjenestene må du registrere deg og opprette en brukerkonto (heretter «konto») ved å registrere en e-postadresse på www.stabenfeldtdigital.no. Den som oppretter konto må ha en gyldig e-postadresse. Dersom det legges flere profiler til en bestemt bruker av tjenestene, vil disse bli knyttet til hovedkontoen som tilhører denne brukeren, som også vil motta all relevant informasjon knyttet til en slik samlet konto. Du kan selv endre oppgitt e-postadresse ved å logge deg inn på din konto på hjemmesiden. Du har ansvar for å oppgi korrekte opplysninger om deg selv, og for at ingen uvedkommende får tilgang til innloggingsdetaljene dine eller passordet ditt.

 1. Forutsetninger for bruk av tjenestene

Tjenestene krever internettilkobling og appene som er tilgjengelig i App Store og Google Play for nettbrett og mobiler. Du finner ut hvilken versjon av operativsystem Stabenfeldt Digital-appene krever i App Store eller Google Play. Stabeneldt Digital tar ikke ansvar for feil og/eller forsinkelser som skyldes at du ikke har nødvendig utstyr, programvare og/eller internettkapasitet. Stabenfeldt Digital forbeholder seg retten til å endre de tekniske forutsetningene fra tid til annen. Det er visse begrensninger for antall enheter eller profiler som kan kobles til en konto. Se www.stabenfeldtdigital.no for aktuelle tilbud og vilkår.

 1. Pris og betaling

For gjeldende prisopplysninger, se hjemmesiden. Samtlige priser er angitt i norske kroner, inkl. gjeldende m.v.a. Utover betaling i henhold til dette punkt, tilkommer avgifter du betaler til internettleverandøren din, noe som behandles mellom deg og leverandøren din, utenfor rammene av disse generelle vilkårene. For nye brukere skjer betaling så snart prøvetilbudet går ut. Betaling kan skje med betalingsmetoden som blir tilbudt. Abonnementavgiften betales deretter forskuddsvis hver 30. dag. Dette betyr at du blir debitert fram til du sier opp abonnementet ditt. Dersom en betaling ikke kan utføres på grunn av at kortets gyldighetstid er utgått, på grunn av at det ikke er dekning på konto eller av andre grunner, og du ikke oppdaterer betalingsinformasjonen din eller avslutter din konto, kan Stabenfeldt Digital avbryte tilgangen til tjenesten inntil Stabenfeldt Digital har mottatt betaling eller si opp abonnementet ditt. Ved forsinket betaling har Stabenfeldt Digital rett til å kreve forsinkelsesrenter, purre- og inkassogebyrer samt andre gebyrer i henhold til gjeldende lov..

 1. Endringer

Stabenfeldt Digital forbeholder seg retten til å endre priser eller vilkår for tjenestene, inkludert disse generelle vilkårene hvis dette er nødvendig på grunn av vesentlige forandringer i omstendigheter, forandringer i tjenestenes produksjonskostnader, innkjøpskostnader eller øvrige kostnader, eller av andre rimelige grunner. Endringer i pris eller vilkår skal meddeles via e-post eller en melding i den aktuelle tjenesten og kan også komme til å bli publisert på hjemmesiden. Endringen trer i kraft i forbindelse med neste abonnementsperiode, men tidligst en månedsperiode etter at melding om endring er utsendt. Dersom du ikke godtar endringen, har du mulighet til å si opp abonnementet ved utgangen av gjeldende abonnementsperiode, hvis du senest dagen før abonnementet fornyes underretter Stabenfeldt Digital om at du vil avslutte abonnementet ditt. Stabenfeldt Digital har under enkelte omstendigheter rett til å umiddelbart endre priser eller vilkår dersom en slik endring skyldes forandringer i valutakurs, skatt, m.v.a., generell avgift, myndighetsbeslutninger eller endringer i loven eller andre forfatninger som Stabenfeldt Digital må tilpasse priser eller vilkår etter, eller som medfører en betydelig endring i Stabenfeldt Digitals kostnader. Dersom du ikke godtar en slik endring av pris eller vilkår, har du mulighet til å fratre disse generelle vilkårene når de nye vilkårene trer i kraft, dersom du meddeler Stabenfeldt Digital om dette. Endringer som er en åpenbar fordel for deg som bruker behøver vi ikke å meddele deg om, og de kan gjøres gjeldende umiddelbart og gir deg ikke rett til å umiddelbart fratre disse generelle vilkårene.

 1. Prøveperiode og kampanjer

Stabenfeldt Digital kan fra tid til annen tilby prøvetilbud og kampanjepris. Prøvetilbudet kan kun benyttes dersom du ikke allerede har hatt et abonnement eller benyttet deg av et prøvetilbud eller et lignende tilbud tidligere. Dette gjelder dersom ikke noe annet oppgis i tilbudet. Vilkårene for forskjellige kampanjer gjelder inntil videre dersom ikke annet oppgis. Stabenfeldt Digital forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Vilkårene som gjelder på registreringstidspunktet for en aktuell kampanje og/eller et prøvetilbud oppgis på hjemmesiden. Når prøveperioden er over, blir den automatisk til et løpende månedsabonnement, og Stabenfeldt Digital vil ta seg betalt for neste måned dersom abonnementet ikke er sagt opp innen prøveperiodens utgang. Stabenfeldt Digital sender ikke ut varsel om når prøveperioden er slutt, og du har selv ansvar for å holde rede på når prøveperioden utløper og når du begynner å betale for abonnementet ditt.

 1. Avtaletid

Du kan si opp abonnementet ditt når som helst. Dersom du sier opp abonnementet ditt innen inneværende månedsperiode er slutt, avsluttes abonnementet først når den inneværende perioden er utløpt, med mindre du ikke er i en prøveperiode, da avsluttes abonnementet med en gang. En månedsperiode består av 30 dager. Oppsigelse skjer via hjemmesiden. Du må si opp abonnementet innen den forskuddsbetalte månedsperioden er slutt, senest klokken 23.59 dagen før abonnementet fornyes, ellers fornyes det i ytterligere en månedsperiode til gjeldende månedsavgift. Dersom du bryter disse generelle vilkårene, har Stabenfeldt Digital rett til å umiddelbart stenge deg ute fra tjenesten eller umiddelbart si opp abonnementet. Brudd på disse generelle vilkårene kan også medføre at du blir erstatningspliktig. Stabenfeldt Digital har også rett til å si opp abonnementet ditt med en månedsperiodes varsel hvis tjenesten skal legges ned eller endres.

9.Angrerett og reklamasjon

Du har rett til å angre på kjøpet innen 14 dager fra den dagen du godtok disse generelle vilkårene (angrefrist) og motta full tilbakebetaling. For å benytte deg av angrefristen må du kontakte Stabenfeldt Digitals kundeservice før angrefristen går ut, se punkt 15 under for kontaktinformasjon. På forbrukerrådets hjemmeside (www.forbrukerradet.no) finner du en link til et angrerettskjema som kan brukes hvis du vil benytte deg av angreretten (du er ikke forpliktet til å bruke dette angrerettskjemaet). Det ligger mer informasjon om angrerett på hjemmesiden. Hvis du prøver å laste ned, strømme eller bruke innholdet i en tjeneste på noen måte under angrefristen, godtar du at: (i) du samtykker til at dette innholdet leveres under angrefristen, og (ii) angreretten din anses som tapt som et resultat av at leveransen påbegynnes, hvilket innebærer at du ikke vil kunne angre på kjøpet ditt selv om angrefristen ikke er utløpt. Du har fortsatt rett til å si opp abonnementet i henhold til punkt 8 over.

 1. Forpliktelser og rettigheter

Stabenfeldt Digital leverer tjenestene i deres eksisterende tilstand til enhver tid. Brukeren er innforstått med at innholdet i tjenestene og tjenestenes funksjoner kan endres når som helst, uten varsel. Stabenfeldt Digital tilstreber å tilby sine brukere så gode interaktive magasin tjenester som mulig, men kan ikke garantere at alle magasiner og spill du etterspør er tilgjengelige til enhver tid, siden innholdet oppdateres løpende. Stabenfeldt Digital kan kommunisere med deg via appene, e-post, telefon eller fysisk post i forbindelse med saker som angår Stabenfeldt Digitals tjenester, f.eks. driftsforstyrrelse eller betalinger. Stabenfeldt Digital har ikke ansvaret for at du ikke kan benytte tjenestene på grunn av omstendigheter som ligger utenfor Stabenfeldt Digitals kontroll (f.eks. på grunn av overbelastning, nettverksfeil og/eller andre kommunikasjonsfeil eller feilhåndtering av deg som bruker eller feil på utstyret ditt). Dersom brister eller avbrudd i tjenestene oppstår, skal Stabenfeldt Digital ha mulighet til å rette opp disse uten at det anses som avtalebrudd. Stabenfeldt Digital har også rett til å, innen rimelighetens grenser, stenge tjenestene ved for eksempel oppgraderinger og service. Stabenfeldt Digitals erstatningsansvar, uansett hvilket rettslig grunnlag kravet begrunnes med, forårsaket av brudd på vesentlige bestemmelser i disse avtalevilkårene, skal i de tilfeller det skyldes lett uaktsomhet være begrenset til det totale beløpet for forutsigbare skader, som er vanlig praksis ved denne type avtale. I tilfeller som gjelder lett uaktsomhet har Stabenfeldt Digital ikke ytterligere ansvar. Vesentlige bestemmelser i disse avtalevilkårene er bestemmelser som det er vesentlig å oppfylle for at avtalen skal oppfylles på en korrekt måte og som brukeren normalt kan regne med blir oppfylt. Ovennevnte begrensning av erstatning er ikke gjeldende for tilfeller med obligatorisk, lovbestemt ansvar. Stabenfeldt Digital har rett til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter til en annen part i overensstemmelse med disse generelle vilkårene.

 1. Bruk av tjenestene og brukerens ansvar

Bruk av tjenestene og brukerens ansvar

 1. Personopplysninger

For å kunne levere tjenestene må Stabenfeldt Digital (Stabenfeldt AB) behandle visse personopplysninger, som ditt navn, din e-postadresse og betalingsinformasjon som behandlingsansvarlig i henhold til EUs GDPR-direktiv. For ytterligere informasjon om hvordan Stabenfeldt Digital behandler personopplysninger kan du lese Stabenfeldt Digitals personvernerklæring på hjemmesiden www.stabenfeldtdigital.no/personvern.

 1. Kopiering m.m.

All kopiering og ulovlig spredning av magasiner, spill eller annet av Stabenfeldt Digitals innhold i tjenesten er forbudt. Du har selv ansvar for at dette ikke spres videre til andre, i overensstemmelse med punkt 11 ovenfor.

 1. Gjeldende lovgivning m.m.

Disse generelle vilkårene skal tolkes og reguleres i overensstemmelse med norsk lovgivning. Disse vilkårene begrenser ikke forbrukerrettighetene du kan være omfattet av i henhold til gjeldende lovgivning i landet du er bosatt i. Dersom det oppstår en tvist mellom Stabenfeldt Digital og deg, skal partene i første omgang forsøke å løse tvisten seg imellom. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten avgjøres av en norsk domstol.

 1. Kontakt

Stabenfeldt AB, et svensk aksjeselskap, (org.nr: 556377-8108), med registrert adresse Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö, eier Stabeneldt Digital, Penny and Friends, GIRL:IT og Kickerz og leverer tjenestene. For å komme i kontakt med vår kundeservice, sender du e-post til [email protected]. Andre henvendelser kan sendes til postadresse: Stabenfeldt AB Box 876 SE-201 80 Malmö Sweden.Disse vilkårene ble oppdatert 9.mars 202

 • Kontakt Oss

  Copyright © 2022 Stabenfeldt | Stabenfeldt Digital |  All rights reserved

  Svensks  | Norsk  | Finsk